Goed voor jou én goed voor de planeet, dat smaakt altijd naar meer

Producten in omschakeling naar biologische landbouw

Bij Bio-Planet willen we jullie ondersteunen om duurzaam én Belgisch te kopen. Daarom zetten we voortdurend in op het verduurzamen van ons assortiment en investeren we in een zo groot mogelijk aanbod van eigen bodem. En daar horen ook producten in omschakeling naar biologische landbouw bij. 

Wat is omschakeling naar biologische landbouw?

Het duurt 2 à 3 jaar om van traditionele landbouw naar biolandbouw om te schakelen. Het eerste jaar ligt de grond braak zodat hij zich kan herstellen, daarna wordt er geteeld volgens de biologische principes, wat ook kosten met zich meebrengt. Bovendien krijgt het bedrijf pas de marktprijs voor zijn bioproduct als de gronden het biocertificaat krijgen. Door producten in omschakeling naar biologische landbouw aan te bieden, willen we bij Bio-Planet deze boeren financiële ademruimte geven en de biosector in België ondersteunen!

Tarwebloem in omschakeling naar biologische landbouw

In de rekken van onze Bio-Planet-winkels vind je tarwebloem in omschakeling naar biologische landbouw. De tarwe is afkomstig van een landbouwbedrijf in omschakeling dat pas binnen 2 jaar volwaardige biotarwe kan leveren. Om niet alle tarwe te moeten verwerken als veevoeder, ging het bedrijf op zoek naar een afzetmarkt. En die vonden ze bij Bio-Planet. 

 

 

Door te investeren in een zo groot mogelijk Belgisch aanbod, speelt Colruyt Group een voortrekkersrol op vlak van sociale meerwaarde creëren in de Belgische landbouwsector. Zo dragen we samen bij aan een betere samenleving, stap voor stap.

NV Bio Planet
V. Demesmaekerstraat 167
1500 Halle 
Tel. 02 363 50 10
info@bioplanet.be

KBO 0472.405.143
BE87 2930 2511 7294