In de kijker

Biologisch, lokaal én sociaal: De Lochting

Een bioboerderij waar het leven goed is, waar medewerkers een tweede kans vinden en waar lokale groenten biologisch en ecologisch groeien. Welkom bij De Lochting.

“Het meest magische moment blijft na al die jaren nog steeds wanneer je ziet dat al de velden en de serres vol staan met groenten en enkele weken later ga je terug naar dezelfde plek en alles is er dan leeg. Dat blijft me telkens weer aangrijpen.”
 

Een sociaal verhaal

Dirk Lammertyn is algemeen directeur van bioboerderij De Lochting VZW in Izegem. 
“De Lochting is in de eerste plaats een sociale werkplaats die biologische groenten kweekt”, vertelt Dirk. “Mensen die hun plaats niet vinden in het reguliere arbeidscircuit in de streek rond Izegem, om wat voor reden dan ook, kunnen bij ons aan de slag.”
 

Teamwork op de boerderij

“We zijn afgestapt van de ‘normale’ manier van aanwerven en kiezen ervoor om mensen te beoordelen op basis van hun plaats binnen de groep. Teamwerk is enorm belangrijk bij ons op de boerderij en het voornaamste is dan ook dat onze werknemers zich goed voelen binnen de groep waarin ze werken.”
 

Talent van medewerkers bepaalt mee het aanbod

Door te werken met een specifieke doelgroep van werknemers stoot De Lochting soms op problemen bij het kweken van bepaalde kwetsbare gewassen.
“The sky is the limit zegt men wel eens, maar bij ons ligt ‘the limit’ soms wel wat lager dan ‘the sky’. Het kweken van bijvoorbeeld komkommers vraagt een bepaalde pluktechniek bij het oogsten van de groenten. Die techniek is moeilijk aan te leren aan sommige mensen en daarom doen wij dat niet meer.”


Voeling met de bodem

Dirk doet zijn job met hart en ziel en ook al brengt hij veel tijd door op zijn bureau waar hij administratieve taken voor zijn rekening neemt, hij wil in geen geval de voeling met de bodem verliezen.

“Je kan de bodem letterlijk interpreteren, de grond waarop onze gewassen gekweekt worden. Ik probeer heel regelmatig een bezoek te brengen aan de verschillende velden die we met ons bedrijf bewerken. Maar de bodem kan je ook interpreteren als de mensen die aan het werk zijn op het veld. Er lopen heel wat teamleiders rond bij De Lochting die het dagelijks werk op de velden en in de serres in goede banen leiden en ik sta vrijwel constant met hen in contact via telefoon, maar ik merk dat een goed gesprek ter plaatse vaak meer teweegbrengt dan tien berichten.” 

 

Ecologisch lokaal

Volgens Dirk steunt lokaal kopen op twee belangrijke pijlers. Enerzijds zijn er de voedselkilometers die een product aflegt.
“Het staat buiten kijf dat lokaal kopen erop steunt dat een bepaald product met zo weinig mogelijk kilometers van producent tot consument geraakt.” 

Anderzijds moet je volgens Dirk steeds de afweging maken of een biologisch product per definitie ook ecologisch is. 

“Bij het kweken van tomaten moet je er tijdens de winter voor zorgen dat het in je serres warm genoeg blijft. Om die temperatuur te garanderen, moet de verwarming aanstaan. Uiteindelijk kan het zijn dat je tomaten wel biologisch zijn, maar erg ecologisch zijn ze niet meer als je ziet hoeveel liters stookolie er tijdens de winter verbruikt werden. We proberen dus zoveel mogelijk op een ecologische manier te werken. Omdat dat goed is voor mens en natuur. En iedereen bij De Lochting zich daar goed bij voelt.”

< Naar overzicht
< Ga mee op Tour Local